Angielski Teens 13-19

  • Kursy językowe dla maturzystów

    Zapraszamy na specjalne kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia prowadzone są w oparciu o najlepsze materiały edukacyjne renomowanych wydawnictw językowych oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.