Angielski Juniors 5-12

  • Let’s Talk jest nowoczesną i wyjątkowo skuteczną metodą nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i ze szkół podstawowych. Opiera się na założeniach metod bezpośrednich, zyskujących dużą popularność w nauczaniu języka angielskiego dzieci i dorosłych.

    Na kursach stosujących metodę Let’s Talk dzieci uczą się całościowo struktur języka, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany przez autorów kursu sposób. System powtarzania wprowadzanego materiału zapewnia rzeczywiste jego opanowanie.

    Jednocześnie przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do ich znużenia, wprowadzane są elementy zabaw językowych.

    Nauka na zajęciach uzupełniana jest poprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań oraz podręczników, z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych na zajęciach umiejętności.

  • Kursy językowe dla szóstoklasistów i gimnazjalistów

    W związku z wprowadzaniem obowiązkowego egzaminu z języka obcego dla klas szóstych i klas trzecich gimnazjum proponujemy specjalny kurs przygotowujący do egzaminu.